Лични данни

Чл. 11. (1) Потребителят дава съгласието си данните, посочени от него, да бъдат използвани от Колиета.com за изпълнение на споразумението ни с него. Потребителят се информира, че това споразумение може да бъде прекратено по всяко време, при желание от негова страна.

(2) Доставчикът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица. Доставчикът защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителя е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство, Доставчикът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави.

(3) Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Доставчикът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.